8

Uveď 3 příklady lidských činností, které ohrožují živočichy v přírodě :

 

1.
2.
3.