10

Uveď 3 příklady toho, co můžeš dávat v zimě do krmítek pro ptáky

 

1.
2.
3.