5

Co jsou izotopy

Prohlédni si obrázky tří atomů.

J Hůla podle https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protium_deuterium_tritium.jpg
J Hůla podle https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protium_deuterium_tritium.jpg
J Hůla podle https://cs.m.wikipedia.org/wiki/Soubor:Protium_deuterium_tritium.jpg
Zjisti, jak se jmenuje a jakou značku má prvek, který modely znázorňují:
Proč jsou to modely stejného prvku?
Čím se liší jádra atomů?

Atomy téhož prvku, které se liší nukleonovým (hmotnostním) číslem (= počtem neutronů), se nazývají izotopy. Vlastnosti izotopů se liší.

Vodík 11  je běžně součástí vody.

Voda přirozeně obsahuje jen stopová množství deuteria a tritia. Uměle lze vyrobit tzv. „těžkou vodu“, jejíž molekuly sestávají z jednoho kyslíku a dvou atomů deuteria (značí se D2O).

Izotopy se mohou zapsat takto:

                   

VK

Prakticky se izotopy zapisují jen  1H, 2H, 3H

Podobně se v přírodě ve formě izotopů vyskytují i další prvky.

Kolik protonů a kolik neutronů má izotop síry 32S ?

Kolik má izotop 34S ?  

Jak zjistíš protonové číslo síry?  

Některý izotop se vyskytuje běžně, jiné jen ve stopových množstvích. 

Jaká je stavba izotopů Uranu - 238U, který je daleko častější ?

Jaká je stavba izotopů Uranu -  235U, kterého není ani 1% ? 

A právě 235U se využívá v jaderných elektrárnách.

Protože izotopů je různé množství, je hmotnostní číslo uváděné v periodické soustavě  číslo desetinné (počítá se podle výskytu všech izotopů).


11