18

Co je na dně rybníka a potoka ?

 

Co se stane se zbytky rostlin a živočichů ve vodě? Kam se dostanou?

Označ slova, která vyjadřují, z jakých látek jsou zbytky organismů na dně.

Na dně rybníka i potoka žije mnoho různých rozkladačů jako pijavky, různé larvy hmyzu, raci a další živočichové.

Co dělají rozkladači?