10

Získávání energie a vlivy na ovzduší

Z tepelných elektráren i z dopravy se do ovzduší kromě kouře a dalších nečistot dostává také velké množství oxidu uhličitého. Není to dobré, protože vědci usuzují, že tento plyn má vliv na změny v ovzduší, zvláště na klimatické změny (celkové zvyšování teploty na povrchu Země).

U nás se dosud nejvíce elektrické energie vyrábí v tepelných elektrárnách a přitom se uvolňuje do ovzduší oxid uhličitý. Stále častěji se proto začínají využívat i zdroje energie, se kterými není spojeno znečišťování ovzduší. Jsou to například vodní elektrárny, větrné elektrárny, sluneční (solární) elektrárny a jaderné elekrárny.

Energie je potřebná pro všechny domácnosti – např. na topení, svícení, pohánění různých zařízení atd. i pro život a práci lidí v celém okolí.

Škodlivé je plýtvání energií. Každé šetření energie znamená úspory peněz a zároveň přispívá ke snižování nečistot i množství oxidu uhličitého v ovzduší.  Šetřit energií může každý člověk svým jednáním, při výběru domácích spotřebičů atd. Závisí hlavně na zodpovědnosti lidí.

11