57

Jak se může energie šetřit ?

 

Má využívání úsporných žárovek vliv na snižování znečištění ovzduší?

 

Odpověz na otázky a posuď, zda odpověď byla správná.

Co je nezbytné proto, aby se žárovka rozsvítila?
Co znamená, že žárovka je úsporná?
Co se dostává z tepelných elektráren do ovzduší?

Vyber správná slova do věty tak, aby věty dávaly smysl: větší/menší, ano/ne

Čím je spotřeba energie, tím  je znečišťování ovzduší.

Byla tvá odpověď na první otázku správná?