59

Koho se týká šetření energie ?

 

Proč je důležité, aby se všude šetřila energie?
Uveď příklady, kde všude se může energií šetřit:
Koho se šetření energií týká?
Jaký to má význam pro čistotu ovzduší?
Jaký to má význam pro šetření peněz?

 

Co pro takové jednání doma můžeš učinit ty? Uveď alespoň dva příklady:

Nakresli tabulku s výzvou ke zhasnutí světla při odchodu ze třídy  Nejlepší tabulku ve třídě pověste a jednejte podle ní.