5

Vzduch pro život

Vzduch je stejně jako voda nezbytná podmínka i pro život každého člověka.

Ze vzduchu, který člověk dýchá, využívá část kyslíku. 

Vydýchává naopak vzduch s větším obsahem oxidu uhličitého, který se v našem těle vytváří.

Pro zdraví lidí i ostatních organismů je důležité dýchat co nejčistší vzduch.

11