26

Uvažuj a odpověz

 

Dopiš do věty slovo VÍCE nebo MÉNĚ tak, aby věta byla správná.

Ve vzduchu, který vdechujeme je kyslíku, než ve vzduchu, který vydechujeme.
Ve vzduchu, který vdechujeme, je oxidu uhličitého, než ve vzduchu, který vydechujeme.

Kyslík potřebujeme k
Uveď příklad některé lidské činnosti, ke které je potřeba hodně kyslíku