25

Proč vzduch stále potřebujeme ?

      1) Spočítej si, kolikrát dýchneš za 1 minutu. 
      2) Udělej 10 dřepů a opět změř počet dechů za 1 minutu. 
      3) Porovnej s rychlostí dýchání tří spolužáků.

Počet dechů za 1 minutu v klidu je průměrně
Který plyn ze vzduchu využíváš k dýchání?
Kdy byl počet dechů za 1 minutu vyšší?
Zdůvodni proč:
Počet dechů za 1 minutu po cvičení je průměrně:
Který plyn se naopak při dýchání uvolňuje?

Údaje vyplň do následující tabulky:  

   jména počet dechů
v klidu po cvičení