1

Vzduch kolem nás

Všude kolem nás je vzduch. Je to látka, kterou nevidíme, ale cítíme její pohyb a můžeme zjišťovat její vlastnosti.

Vzduch má plynné skupenství. Nemá stálý tvar ani objem. Je v celém prostoru kolem nás.

Můžeme ho pouze do nějakého obalu uzavřít (např. do skleničky, do nafukovacího míče, do pneumatiky).

Do obalů obvykle vpravujeme neboli natlačujeme více vzduchu, než je kolem nás. Když obal otevřeme, vzduch uniká.

11