4

Vzduch a voda

Do vzduchu se v různých  místech dostává různé množství vody, která se v podobě mraků pohybuje na velké vzdálenosti.

Z mraků se vytvářejí při změnách teploty  různé vodní srážky. Změny teploty i vlhkosti vzduchu se projevují jako změny počasí.

Počasí se dlouhodobě pozoruje a zaznamenává.

11