20

Jak se v přírodě ovlivňuje vzduch a voda ?

 

Odkud se do vzduchu dostává vodní pára?
Kde bývá ve vzduchu hodně vodních par?
Co tvoří vodní pára ve vzduchu?
Co způsobuje pohyb mraků?

 

K uvedené teplotě vzduchu připiš obvyklou vodní srážku.

Teplota vzduchu:

 

Mráz (pod 0 °C)
Nad 0 °C
Rychlá změna teploty ve vzduchu