21

 Jak se mění teplota vzduchu a voda v průběhu roku?

 

Přiřaď obrázky s různou vodou k uvedeným ročním obdobím.

1.
2.
3.
4.
léto
podzim
zima
jaro