23

Jak se mění počasí v průběhu dne ? 

 

Změř teplotu vzduchu ráno, v poledne a navečer. Opakuj měření 3 – 4 dny a údaje zapiš to tabulky.
Zaznamenej, jaké byly vodní srážky.

 

 

    ráno

  poledne      večer     
datum čas teplota °C čas teplota°C čas teplota°C  vodní srážka

 

V kterou denní dobu bývá nejnižší teplota?
Kdy bývá naopak nejvyšší teplota?