7

Vzduch má velký význam i pro mnoho lidských činností.

Vzduch se využívá v průmyslu k podporování hoření, teplý vzduch vynáší do výše balóny a  vzduch vytváří prostředí nezbytné pro leteckou dopravu.

Pohyb vzduchu – vítr – se využívá  k získávání energie – v minulosti například ve větrných mlýnech, v současnosti ve větrných elektrárnách.

Bývá  zdrojem zábavy například  při pouštění draků.

Příliš rychlý vítr (vichřice) naopak způsobuje velké škody nejen v přírodě, ale přímo i lidem.

Vyvrací stromy, poškozuje budovy, způsobuje rychlé šíření požárů a často ničí i životy lidí.

11