36

Jak lidé využívají vítr dnes ?

Větrná elektrárna

 

Prohlédni si obrázek větrné elektrárny.

K čemu se tyto stavby využívají?

 

 

V jakých místech se staví?