9

Vlivy na čistotu vzduchu

Nečistoty se do ovzduší dostávají z výfukových plynů automobilů, z kouře průmyslových podniků, z tepelných elektráren, z vytápění budov apod.

Společně se jim říká emise. 

Hodně znečištěný vzduch bývá ve městech s velkým průmyslem a hustou automobilovou dopravou.

Ve výfukových  plynech automobilů vznikají látky, které mohou  vyvolávat nebezpečná onemocnění.

Kouřící komín

Pro čistotu vzduchu je důležité, aby se nečistoty do vzduchu nedostávaly.

V továrnách i tepelných elektrárnách jsou různé odlučovače nečistot z kouře, které snižují znečišťování  vzduchu. 

Ani automobily nesmí nadměrně znečišťovat ovzduší. Policie auta z tohoto hlediska kontroluje. Ve městech, kde bývá čistota ovzduší nejvíce ohrožena, jsou velmi důležité jiné způsoby dopravy než automobily. Je to doprava prostřednictvím metra, tramvají nebo na kolech. Autům je někdy zakázán i vjezd do centra města. Také v době smogu se jízda autem ve městech omezuje.

Čistotu vzduchu ovlivňuje i každý člověk. Mnozí lidé dávají při cestě do práce a zvláště při rekreaci přednost jízdě na kolech před jízdou autem.

11