51

Porovnej dopravní prostředky

 

Uveď příklady dopravních prostředků s různým vlivem na ovzduší.

Do každé skupiny napiš nejméně 3 příklady:

 

   neznečišťuje ovzduší                             znečišťuje ovzduší

1.    1.
2.   2.
3.   3.
4.   4.
5.    5.
6.    6.
Nakresli obrázek dopravního prostředku, který ty často využívaš. A obrázek sem vlož.