47

Jak pomáhá technika ?

 

Zjisti z tajenky, jak se v továrnách říká technickým zařízením pro ochranu ovzduší před znečištěním?

Jak se označuje to, co už nepotřebujeme a čeho se zbavujeme :
Kterým slovem můžeš nazvat to, co zajišťuje převážení lidí i věcí :
Ve kterém ročním období jsou hlavní prázdniny?:
Jak jinak vyjádříš slovo „odletí“:
Co je horní přední část hlavy :
Co je na domech pro zachycování deště:
Jak se označuje první v každé soutěži:
Opak slova ne:
Kterým jazykem se v naší republice mluví nejčastěji:
Zařízení se nazývá:
K čemu se používá?