53

Co by každý měl vědět

Připomeň si, které plyny obsahuje ovzduší:
Který plyn z ovzduší je potřebný k dýchání a k hoření?
Kterého plynu se z těla uvolňuje víc do ovzduší při výdechu?
Který plyn se uvolňuje při spalování uhlí?
Je oxid uhličitý v ovzduší vidět a cítit?
Co se ještě uvolňuje do ovzduší při spalování uhlí?
Jak se můžeš přesvědčit o těchto nečistotách?

 

Oxid uhličitý se uvolňuje i při spalování uhlí v tepelných elektrárnách.

Uvolňuje se oxid uhličitý také při spalování nafty a benzinu v autech?

 

Doplň větu:

Čím více uhlí, nafty a benzinu se spálí, tím oxidu uhličitého a dalších nečistot se uvolní do ovzduší.