6

Složení vzduchu 

 

Lidé zjistili: - že vzduch není jedna látka,

                  - že vzduch se skládá z několika plynů.

 

Prohlédni si graf znázorňující složení čistého suchého vzduchu.

Přečti z grafu, které plyny tvoří vzduch:
Kterého plynu je ve vzduchu nejvíce?
Porovnej množství kyslíku a oxidu uhličitého. Kterého z nich je mnohem více?