2

Složení a vlastnosti vzduchu

Graf složení vzduchu (chybí ilustrace)

Vzduch tvoří různé části - různé plyny..

Lidé už před mnoha lety zjistili, které plyny jsou součástí vzduchu a v jakém poměru jsou v něm zastoupeny.

Největší část objemu vzduchu tvoří plyn, který hoření nepodporuje – dusík.

Menší část vzduchu tvoří kyslík a oxidu uhličitého je ve vzduchu jen malé množství.

Ve vzduchu bývá obsaženo také různé množství vodních par, které se do vzduchu dostávají při vypařování vody.

K hoření a k dýchání nejen člověka, ale i všech živočichů a rostlin, je potřebný kyslík.

Při hoření a při dýchání se uvolňuje oxid uhličitý

Vzduch má podle podmínek v okolním prostředí určitou teplotu, kterou můžeme zjistit měřením.  Vzduch je v různých obalech pod tlakem.

11