8

Porovnej některé vlastnosti vzduchu

Jakou barvu má v obrázcích kyslík?

Doplň do vět slova umožňuje a neumožňuje.

Kyslík hoření a  dýchání.

Dusík  hoření a  dýchání.

 

Podle čeho se asi odvozuje český název dusíku?
Odkud získává kyslík skřítek?

 

Ryba žije ve vodě a také dýchá kyslík.

Usuď, jakou vlastnost kyslík má! (Porovnej s rozpouštěním soli ve vodě.)