6

Sledování počasí

Teplotu vzduchu, rychlost větru i vodní srážky se každý den sledují jako počasí.

Teplota vzduchu se udává ve stupních Celsia (°C), rychlost pohybu větru v m/s nebo v km/h,  vodní srážky se označují různými slovy (déšť, sníh, námraza apod.) a měří se v mm/m2.

Počasí se zjišťuje ve zvláštních zařízeních – hydrometeorologických stanicích. Lidé, kteří ho zjišťují, jsou meteorologové.

Zprávy o počasí zajímají všechny a jsou velmi důležité pro mnoho lidských činností – například pro lidi pečující o dopravu, pro zemědělce, pro letce.

11