29

Sleduj předpovědi a skutečnost 

 

Sleduj nejméně týden předpověď počasí v televizi nebo v radiu a zapisuj si, zda se předpověď vyplnila i u vás.

Tabulku si překresli a zaznamenávej teplotu a jakého skupenství byly vodní srážky.

  teplota °C vodní srážky mm
datum předpověď skutečnost předpověď skutečnost

Vyplněnou tabulku  vyfotografuj, uspořádejte si z tabulek výstavku a porovnejte úspěšnost předpovědí u vás.