13

Jak se vzduch pohybuje v přírodě ?

 

Co způsobuje pohyb mraků?

 

Porovnej vítr, který vyvrací stromy a vítr, který pohybuje na stromě listy.

Čím se liší?

 

Kdy mluvíme o vánku a kdy o vichřici?

Vánek je
Vichřice je
Která další označení větru znáš?