18

Jak je pohyb vzduchu v přírodě nebezpečný

 

Co způsobuje rychlé šíření požárů?
Co v přírodě může způsobit požár?
Jak může člověk způsobit požár lesa?
Co požár může způsobit?
Šíření pořáru 1
Šíření pořáru 2
Šíření pořáru 3
Šíření pořáru 4