3

Pohyb vzduchu

Vzduch se ohřívá od teplého povrchu a jeho teplota se snižuje ve vzdálenosti od něho. 

Vzduch ohřátý od povrchu země proudí nahoru, postupně se ochlazuje a klesá opět dolů. Tak v přírodě vzniká vítr.

Vzduch proudí různou rychlostí a jeho pohyb se stále velmi složitě mění. 

Téměř neznatelný pohyb vzduchu se označuje jako vánek, naopak velmi rychlý pohyb větru je vichřice.    

Vítr je v přírodě velmi důležitý. Přenáší mraky, je důležitý pro roznášení pylu některých rostlin (např. trav), a tak pro jejich rozmnožování.

Způsobuje však také rychlé šíření požárů.

11