15

Jak se pohybuje vzduch na povrchu Země ?

 

Pozorně si prohlédni obrázek.

Odkud přichází záření, které ohřívá povrch Země?

 

 

Co znázorňuje šipka s číslem 1?
Co znázorňuje šipka s číslem 2?

Vyvoď podle obrázku, co má hlavní význam pro pohyb vzduchu.  Doplň:  

Pohyb vzduchu závisí  na