44

Jaký vliv má počasí na čistotu vzduchu ?

Smog 1
Smog 2
Kde zůstávají nečistoty za chladného mlžného počasí?

 

Jak se říká takové situaci? Odpověď zjistíš vyluštěním křížovky.
Do obdélníčku napiš vždy první písmeno ze slov:

Jednička a dvě nuly vyjádřeno slovem:
Opak slova tvoje:
Co dělá člověk v létě, který leží na slunci:
se
Používá se k vymazání slova :
Kterou dopravu při této situaci je nezbytné co nejvíce omezit?
Proč se za této situace nemá větrat?