45

Co ovzduší znečišťuje ?

 

Odkud se dostávají nečistoty do vzduchu? Uveď 3 příklady:

 

Jak se říká nečistotám, které se dostávají do ovzduší? Zjisti z tajenky:

Co je vždy potřebné k pohybu:
Místo, kde je hodně vody:
Najdi jiné slovo pro zprávy:
Název nábytku, na kterém se jí:
Podnik pro výrobu energie:
Nečistoty, které se dostávají do ovzduší jsou: