66

Porovnej čistotu vzduchu v různých místech


Rozřaď obrázky do dvou skupin:

a) Místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
b) Místa, kde bývá nejčistší vzduch

 

les
vesnice kolem silnice
tichá ulice se stromy
pole okolo elektrárny
město
horská chata
místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
místa, kde bývá nejčistší vzduch