66

Porovnej čistotu vzduchu v různých místech


Rozřaď obrázky do dvou skupin:

a) Místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
b) Místa, kde bývá nejčistší vzduch

 

vesnice kolem silnice
les
město
horská chata
pole okolo elektrárny
tichá ulice se stromy
místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
místa, kde bývá nejčistší vzduch