66

Porovnej čistotu vzduchu v různých místech


Rozřaď obrázky do dvou skupin:

a) Místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
b) Místa, kde bývá nejčistší vzduch

 

vesnice kolem silnice
les
město
tichá ulice se stromy
pole okolo elektrárny
horská chata
místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
místa, kde bývá nejčistší vzduch