66

Porovnej čistotu vzduchu v různých místech


Rozřaď obrázky do dvou skupin:

a) Místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
b) Místa, kde bývá nejčistší vzduch

 

les
město
tichá ulice se stromy
horská chata
vesnice kolem silnice
pole okolo elektrárny
místa, kde bývá vzduch nejvíce znečištěn
místa, kde bývá nejčistší vzduch