61

Co je zvláště nebezpečné pro zdraví ?

 

Ke zhoršování čistoty ovzduší nebezpečně někdy přispívají také domácnosti tím, že lidé spalují některé látky,
ze kterých se do ovzduší dostávají jedy.

Vyber z obrázků a označ to, co je zvláště nebezpečné pro zdraví.

Kam patří věci, které se nesmí spalovat?
Co lidé ohrožují spalováním těchto látek?