11

Čistota ovzduší a zdraví

K velmi nebezpečnému znečišťování ovzduší látkami přispívá nesprávné topení, zejména spalování plastů, ze kterých vznikají prudce jedovaté látky.

Velmi nebezpečné je také znečišťování vzduchu uvnitř místností kouřením.

Kouření ohrožuje nejen ty, kteří kouří, ale i všechny ostatní v okolí a je nebezpečné zvláště pro děti a nemocné. V cigaretovém kouři jsou látky, které působí na vznik rakoviny.

Proto zákon na mnoha veřejných místech, včetně všech restaurací, zakazuje kouření.

Vždy záleží hlavně na odpovědnosti lidí za zdravé prostředí.

Pro čistotu vzduchu, udržování jeho nižší teploty a vlhkosti  mají velký význam lesy, ve městech parky i ostatní zeleň.

Pobyt na čistém vzduchu je velmi důležitý pro zdraví.

11