8

Uveď 3 příklady, jak je možno šetřit energií :

 

1.
2.
3.