5

Uveď 3 příklady, jak člověk využívá vzduch kromě dýchání :

 

1.
2.
3.