23

Lázně s výskytem minerálních vod

Vytvoř si mapu míst, kde jsou lázně s minerální vodou.

Můžete pracovat ve skupině. Vyhledejte si příklady minerálních vod v různých prodejnách potravin.

Podle etiket na lahvích si vytvořte lístečky s námětem lázní . Společně si připravte mapu republiky a vlepte do ní na správná místa připravené lístečky podle vzoru. Nakonec výtvor vystavte na nástěnce.


11