13

Znečišťování a čištění vody

Do vody se při jejím používání dostávají různé nečistoty a škodlivé látky, které poškozují život ve vodě a jsou nebezpečné i pro zdraví lidí.

Použitá voda z domácností i z dalších budov se většinou odvádí potrubím tzv. kanalizací do čistírny odpadních vod. Podobně se ve městech odvádí do čistírny odpadních vod i znečištěná voda z ulic.

V přírodě  se znečištěná voda postupně čistí tak, že různé nečistoty klesají ke dnu a zachytávají se v písku, na listech apod. Kromě toho ve vodě žijí tak drobné organismy, že je pouhým okem nevidíme. Jsou to vodní bakterie, které se nečistotami z vody živí, a tak vodu čistí. Tomu se říká samočištění vody.

Lidé napodobují přírodu v čistírnách odpadních vod.

Nejprve se z vody usadí hrubé nečistoty, zachytí se nerozpuštěné látky (např.tuky) a potom se využijí vodní bakterie. Čistá voda se pak vypouští do vodního toku (do řeky). 

Také v  továrnách se voda znečišťuje mnoha nebezpečnými látkami, takže továrny musí mít svoje zařízení pro čištění odpadní vody. Podobně se musí velmi znečištěná voda shromažďovat a čistit i v zemědělství.

Nečistoty se do vody dostávají také z ovzduší, takže se povrchová voda nikdy nesmí přímo používat jako pitná voda.

Ochrana čistoty vody je velmi důležitá a vyžadují ji i různé předpisy: kolem vodárenských nádrží nesmí zemědělci  používat chemické látky, do vodních toků se  zakazuje vypouštět  nečistoty z továren, z měst a z vesnic a nařizuje se  budování čisticích zařízení. Vyčištění příliš znečištěné vody je velmi drahé a mnohdy i nemožné.

11