73

Porovnej čistotu vody z různých zdrojů

Proveď pokus a porovnej čistotu vody, kterou piješ, vodu z potoka nebo z rybníka a dešťovou vodu. 


Postup: Vezmi si 3 skleničky a dej do nich nálevky s filtračním papírem. 
Nalej na filtrační papír do skleniček stejné množství vody z různých zdrojů: z vodovodu, z okolního potoka (rybníka), dešťovou vodu.

Porovnej čistotu vody z těchto zdrojů. Podle čeho poznáš, která voda byla nejčistší?

Která to byla?
Proč se čistota vody na různých místech liší?
Proč je voda z vodovodu čistá?