80

Kde se čistí voda ve tvém okolí ? 

 

Kde je u vás nejbližší čistírna odpadní vody?
Jak se jmenuje vodní tok, do kterého se vypouští vyčištěná voda z čistírny?

 

Pokud nevíš, zjisti to a potom doplň.