79

Jak se použitá voda čistí ? 


K číslům napiš označení hlavních částí čistírny odpadní vody k obrázku: 

usazování nečistot       přívod znečištěné vody        vypouštěnívyčištěné vody        čištění vody vodními bakteriemi

1.
2.
3.
4.