4

Proveď pokus

Odměř 200 ml vody v odměrném válci a přelej ji do široké misky.

Vedle ní postav v teplé místnosti válec znovu naplněný 200 ml vody.

Po 5 dnech zjisti úbytek vody z obou nádob. Z měření vyvoď závěr.

 

   Odměrný válec  

   Široká miska   
   Úbytek vody za 5 dní   
Jaké jsou závěry Tvého pozorování? Popiš své závěry z pokusu