3

Proveď pokus

 

Nalej do dvou odměrných válců stejný objem vody a údaj zapiš. Jeden odkrytý válec postav do chladné místnosti (nebo do chladničky), druhý nech stát v teplé místnosti. Změř a zaznamenej teplotu v obou místech. Kolik vody se z obou válců vypařilo za 1 den, za 3 dny a za 5 dní? Objem vypařené vody zapiš a vyvoď závěr.

Pozorování po 1 dni pokusu

  Teplota Chladné místo     Teplé místo
Výpar vody za 1 den v ml

Výpar vody za 3 dny v ml      
Výpar vody za 5 dní v ml      

Odpověď - závěr: