5

Za jaké teploty se voda nejvíce odpařuje ?

 

Vyber (klikni na) správné tvrzení:

 

Co se stane v přírodě s vodní párou, když teplota prostředí klesne?

Z vodní páry za nízké teploty vzniká:
Co můžeš usoudit, když je ráno hodně rosy na trávě?