9

Zdroje vody

V přírodě dešťová voda prosakuje do půdy, ve které se postupně zachycují nečistoty z vody.

Zároveň se ve vodě rozpouštějí některé minerální látky z půdy.

Tak se v zemi vytváří podzemní voda, kterou můžeme přímo pít.

K pití se nehodí podzemní voda ze studní v blízkosti skládek, hnojišť a podobných zdrojů znečištění.

 

Voda z řek, potoků, rybníků a jezer je povrchová voda. Musí se čistit, protože se do ní dostávají různé nečistoty z okolí i ze vzduchu.

Zdrojem pitné vody je podzemní i povrchová voda. Území se zdroji pitné vody se musí chránit jako poklad.

Doma vodu odebíráme z vodovodu, někdy přímo ze studní nebo ze studánek

U nás jsou vodovody vybudovány ve většině obcí.

Vodovody přivádějí vodu ze studní nebo z povrchových zdrojů (z řek, z přehradních nádrží), často i velmi vzdálených.

 

11