25

Porovnej velikost moří a oceánů a souše

 

Porovnej velikost moří a oceánů a souše na globusu.

Nakresli na papír kruh, znázorňující celkový povrch Země, kruh rozděl přibližně na 3 stejné dílky (podobně jako se dělí koláč).

Vybarvi část znázorňující plochu souše (1/3) a porovnej s plochou moří a oceánů. 

Papír s vyznačením plochy, kterou zaujímají moře, vyfoť nebo naskenuj a vlož vedle obrázku Země.