30

Vyber obrázek, který znázorňuje rybník

 


Podle čeho jsi se rozhodl(a)? Doplň do věty slovo "je" nebo "není" a odpověz na doplňující otázky.

Na obrázku rybníka vidět zařízení pro zadržení vody, které vybudovali lidé.
Jak se říká velkým vodním nádržím, které lidé nevytvořili?