23

Porovnej vodu na souši a vodu mořskou

 

Ochutnej trochu vody se solí. 

Víš, kde bývá v přírodě voda podobné chuti?
Uveď dva příklady vody na souši:

 Doplň souvětí:

Mořská voda obsahuje mnohem rozpuštěných látek než voda .