32

Voda má různá jména

 

Prohlédni si obrázek a připiš k jeho jednotlivým částem označení pro vodupramen - potůček - potok - řeka - moře

 

Obrázek od pramene k moři (bude doplněn)
1.
2.
3.
4.
5.